top of page

Dagbesteding

Ons dagbestedingsprogramma is bedoeld voor jeugd van 0-18 jaar met verschillende soorten ontwikkelingsproblematiek.

We bieden de mogelijkheid om 1 of meer dagen per week deel te nemen aan een gestructureerd dagprogramma met ontspannen en belevingsgerichtte activiteiten.  

De begeleiding is op groepsniveau, echter er is nog ruimte voor het individu. Er wordt gewerkt aan zelfstandigheid en individuele doelen binnen een kleine groep. In alle gevallen zorgen we dat de groep zo samengesteld is dat de harmonie gewaarborgd blijft en dat we van elkaar kunnen leren.

We bieden een zinvolle en leerzame daginvulling die past bij de interessewereld van het individu.

Centraal staat het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid. Bij ons op de dagbesteding bieden we structuur en voorspelbaarheid en is er ruimte voor het ontwikkelen van sociale contacten. Bovendien bieden we de zo belangrijke ondersteuning bij de zelfregie van het dagelijks leven.

bottom of page