top of page
 
 
Visie

Bij Kinderopvang Wonderkidz staan plezier, veiligheid, vertrouwen, duurzaamheid, gezonde voeding en ontwikkelen in een groene omgeving centraal. We vinden het belangrijk dat je je kind vol vertrouwen bij kinderopvang Wonderkidz brengt. 

Wonderkidz is een kleinschalige kinderopvang bestaande uit een verticale groep met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

De kleinschaligheid zorgt ervoor dat kinderen gezien en gehoord worden en de volle aandacht krijgen binnen de groep. 

Respect voor het kind en de ouder staan bij ons hoog in het vaandel. Maar ook het respect tussen kinderen onderling is van groot belang. Iedereen mag er zijn, iedereen is anders en toch gelijk. 'Ik ben ik en dat is oké'. Ieder kind vraagt weer iets anders van pedagogisch medewerkers. Als professionals passen we hier onze pedagogiek vanzelfsprekend op aan. 

Ieder kind heeft van nature de drang zich te ontwikkelen. Kinderen doen dit in hun eigen tempo en op hun eigen manier. Spelen speelt ons inziens hierbij een grote rol. Kleine kinderen leren door nabootsing/te doen/te ervaren/ te spelen.

 

Bij Wonderkidz zorgen we ervoor dat kinderen naar hartenlust kunnen spelen, elke dag spelen we in onze grote boerderij tuin. 


Emmi Pikler, Thomas Gordon en Loris Malaguzzi zijn pedagogen waarvan het gedachtengoed inspirerend is voor ons werk bij Wonderkidz. Al onze pedagogisch medewerkers zijn MBO geschoold en zijn met deze pedagogen goed bekend.

Je kind is in goede handen


We willen natuurlijk allemaal dat onze kinderen in een veilige omgeving opgroeien. Daarom stelt de overheid kwaliteitseisen aan de kinderopvang. Een kinderopvang moet voldoen aan deze voorwaarden. Slechts dan wordt de kinderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen en kom je als ouder in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

 

Kinderopvangtoeslag

Wij werken met een afname van dagdelen.

Een hele dag van 7:30 - 17:30 uur of een halve dag van 7:30 - 12:30 uur/ 12:30 - 17:30 uur.

Tarief 2024

€10,60 per uur.


Ook de overheid ziet de vele pluspunten van kwalitatieve kinderopvang in. Daarom kunnen ouders kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang.

 

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal opvanguren, het aantal kinderen én het inkomen van de ouders.

Interesse?

 

bottom of page