top of page

KONNECT APP

Dit is het ouderportaal van kinderopvang Wonderkidz, een digitaal hulpmiddel voor communicatie tussen ouders en de locatie. Wij willen je graag een zo goed mogelijk beeld geven van wat je kind doet en meemaakt tijdens een dag bij ons in de opvang.

Natuurlijk hebben we nog steeds persoonlijk contact als je je kind komt brengen of halen.

In de Konnect app kun je foto’s bekijken die van je kind gemaakt zijn in de groep of bij activiteiten en berichten van pedagogisch medewerkers lezen.

Het grote voordeel is dat alle informatie altijd beschikbaar is en toegankelijk is via tablet, pc of mobiel. Vanzelfsprekend stellen we hoge eisen aan de beveiliging van de gegevens en de internetverbinding.

bottom of page