top of page

Werkwijze

Het vertrekpunt van onze begeleiding is het individueel begeleidingsplan dat we voor ieder kind maken. Daarin staan de ontwikkeldoelen die we samen met de opvoeders en het kind opstellen. Activiteiten dienen puur als middel om doelen te behalen. Zo kan eenzelfde activiteit verschillende doelen dienen. We hebben regelmatig gesprekken met de opvoeders.
bottom of page